Home


Beste Sponsors , abonnées , collega - gezelschappen en sympathisanten ,

De VZW Sint-Franciscuswerken , die de gebouwen aan de Kon . Elisabethlei 3 beheren , hebben met onmiddellijke ingang van 1 mei 2017 ,
de samenwerking met ons , de VZW Koninklijke toneelvereniging De Franciscusgezellen , stopgezet .
Wij krijgen tot 1 september 2017 de tijd om hun gebouwen te verlaten .
Na een samenwerking van bijna 60 jaar en dit terwijl wij het grootste gedeelte van onze inkomsten aan hun hebben geschonken ,
worden we zonder gegronde reden en zonder pardon op straat gezet !
Wij nemen aan , dat dit voor u , net als voor ons , wel even schrikken is .
Zelfs een vraag van uitstel tot 1 juli 2018 werd ons niet gegund !

Nadat we van deze schok bekomen waren , hebben ALLE Gezellen besloten ,
om samen hun schouders onder een nieuwe toekomst voor de Gezellen te zetten .
We zijn niet bij de pakken blijven zitten en dadelijk op zoek gegaan naar een nieuwe locatie .
Met trots kunnen wij jullie dan ook aankondigen dat onze nieuwe locatie voortaan is :

Zaal “De Gilden” in de Gildenstraat te Turnhout

De Gezellen zullen al het mogelijke doen , om jullie in onze “nieuwe” zaal zo comfortabel mogelijk te kunnen ontvangen .
Dit wil zeggen dat we nog heel hard moeten werken met aanpassingen en verhuis voor de start van ons toneelseizoen 2017 - 2018 .
Een seizoen dat er zal uitzien net als alle vorigen , met wel degelijk nog steeds 3 producties !
Dit seizoen willen we de nadruk leggen op “ HUMOR ” ,
Humor , dat toch een beetje het handelsmerk van “ De Gezellen ” is !
Dus ook met onze producties streven we volgend seizoen naar het gezegde : “ Na regen komt zonneschijn ” !

Wij hopen dan ook , zoals vorige seizoenen , dat we weer op jullie financiële steun als sponsors ,
jullie trouwe aanwezigheid als abonnees of toeschouwer en jullie sympathie mogen rekenen , ondanks de nieuwe locatie !
Aarzel dus niet om jullie sponsoring of abonnement te vernieuwen wanneer dit binnenkort wordt aangeboden .

De Franciscusgezellen hopen , dat met dit schrijven , alle ‘ wilde verhalen ’ en onduidelijkheden van de baan zijn en dat we samen een nieuwe toekomst tegemoet gaan !

Op naar ons 100-jarig bestaan in 2025 ! en . . . THE SHOW MUST GO ON ! ! !

Vriendelijke toneelgroeten ,
Erik Peeters , voorzitter
Namens het bestuur en alle leden van “ De Franciscusgezellen ”