Menu Sluiten

De Gezellen wensen jullie een voorspoedig en GEZOND 2021
Nog een paar weken en we zitten een volledig jaar in deze ongewone Corona impasse.
Vorig jaar rond deze tijd konden we deze toestand niet voorspellen, laat staan dat we nu al iets kunnen voorspellen.
Laten we hopen dat het de goede richting uitgaat en dat er snel een lichtpuntje komt aan het eind van deze toch wel donkere tunnel.

Ondanks deze onzekere vooruitzichten, zitten wij niet stil.
Onze volgende producties staan nu op een voorlopige agenda.
In afwachting dat we terug mogen repeteren met een grotere bezetting, zijn twee van onze acteurs in hun bubbel een dialoog aan het repeteren. De communicatie met de regisseur gaat via de computer.
Van zodra we groen licht krijgen van de overheid, zit er misschien in het (late) voorjaar toch een productie aan te komen.
Wanneer het zover is, in het voorjaar of najaar, verneem je het zeker op tijd via de gebruikelijke kanalen
www.facebook.com/Gezellen en deze website

Wij danken iedereen, sponsors en abonnees, die reeds betaalden voor dit verloren seizoen, voor hun gulle gift die wij niet moesten terug betalen.

Zorg goed voor jullie zelf en voor elkaar!

INSCHRIJVEN OP ONZE NIEUWSBRIEF
Blijf op de hoogte van de producties van De Franciscusgezellen, het 'gezel'ligste theater van Turnhout!


Dank aan onze sponsors